Dziennik ocen online

Elektroniczny Dziennik ocen

Dziennik Elektroniczny

Dziennik ocen - online

Serwis dla wychowawców

Dziennik ocen online to serwis skierowany do wychowawców klas.


"Dziennik ocen online" to serwis pisany przez nauczycieli dla nauczycieli. Wychowawca samodzielnie zarządza kontem swojej klasy poprzez przeglądarkę internetową. Serwis skierowanym jest zarówno do indywidualnych osób, jak i do całych szkół. Bez względu czy działanie jest realizowane przez jednego nauczyciela, kilku czy też przez wszystkich nauczycieli w szkole, proces wdrażania dziennika internetowego jest zawsze taki sam.

Serwis "Dziennik Ocen online" zaistniał w sieci w 2007 roku. Dzienna liczba odwiedzających nasz serwis przekracza 1000 co przekłada się na blisko 5000 odsłon stron dziennie. Wiarygodność serwisu podwyższa również fakt, że zyskał on uznanie Microsoft Polska, uzyskując tytuł laureata Konkursu "Innowacyjny nauczyciel 2008."

Serwis istnieje od roku 2007.
Polityka prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Wychowawco, abyś mógł skorzystać z naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o adres szkoły w ktorej pracujesz, Twoje imię, nazwisko, adres email, adres email dyrektora szkoły oraz o identyfikator klasy jakiego chciałbyś używać na naszej witrynie.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty (czas logowania i Twój adres IP z kórego się łączysz z naszym serwisem).

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Autorzy serwisu zapewniają, że nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych lub adresowych użytkowników serwisu. Adresy email są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji wychowawca-uczeń oraz administrator-wychowawca. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Wraz ze skasowaniem danych użytkownika lub w przypadku nieaktywowania konta klasy przez wychowawcę na kolejny rok szkolny, wszystkie dane użytkowników są kasowane z naszej bazy danych (kasowanie danych klas nieaktywowanych odbywa się corocznie w okresie przełomu wrzesień - październik.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Kontakt jeśli jest potrzebny z nszej strony, następuje za pomocą poczty elektronicznej.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja z serwisem jest chroniona certyfikatem SSL (TLS v1.0 256 bit AES (1024 bit DHE_RSA/SHA)), który zapewnia ochronę witryn Internetowych, a także jest gwarantem zachowania poufności przesyłanych danych drogą elektroniczną. Wszystkie dane przesyłane na serwer są zabezpieczone poprzez zastosowanie szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

Kontakt
Krzysztof Gruchała | 96-200 Rawa Mazowiecka, Słowackiego 31a.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.


POLITYKA COOKIES

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika w celu: realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (np. zapisanie i zapamiętanie ustawień i preferencji, wprowadzania i zapisywania pewnych informacji, automatyczne logowanie się, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, zalogowania się i zestawienia sesji na witrynie.

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, służącej do analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzyta z cookies. Polityka prywatnoœci Google Analytics, znajduje się na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie cookies, w tym na potrzeby działania Google Analytics. Korzystając z tej witryny użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google danych użytkownika zawartych w cookies w sposób i w celach określonych powyżej.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Wyłączenie cookies, w szczególności doprowadzi do niemożności zalogowania się do witryny, przez usługi wymagające zalogowania się i zestawienie sesji nie będzie świadczone przez nasz serwis.

Więcej informacji, w tym informacje o wyłączeniu cookies dla różnych przeglądarek znajdują się na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko


Regulamin

 1. Usługa, serwis - Dziennik Ocen Online - dostępny pod adresem www.dziennikocen.pl, zwana dalej Serwsem, świadczona jest przez Krzysztofa i Sylwię Gruchała (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 31a), zwanych dalej Administratorem.
 2. Serwis Dziennik Ocen Online jest przeznaczony dla nauczycieli-wychowawców, zwanych dalej Użytkownikem-Wychowawcą.
 3. Aby zostać Użytkownikem-Wychowawcą Serwisu należy dokonać rejestracji w Serwisie. Warunkiem koniecznym jest przesłanie formularza zgłoszenia z czytelną pieczęcią szkoły i dyrektora wraz z podpisem dyrektora i zgłaszającego.
 4. Wraz z rejestracją klasy, Użytkownikiem serwisu staje się dyrektor szkoły (zwany dalej Użytkownikem-Dyrektorem), który otrzymuje dane dostępu do konta dyrektora pocztą email, na podane w zgłoszeniu konto poczty elektronicznej.
 5. Serwis jest narzędziem, umożliwiającym m.in. wprowadzanie, edytowanie, przeglądanie oraz usuwanie danych dotyczących ocen oraz frekwencji ucznia szkoły. Wszystkie dane przechowywane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Serwis w rozumieniu w/w ustawy pełni rolę podmiotu przechowującego dane, a Użytkownik-Dyrektor i Użytkownik-Wychowawca rolę administratora danych osobowych.
 6. Każdy Użytkownik-Wychowawca zakłada osobiście konta rodzicom/uczniom swojej klasy i samodzielnie zarządza kontem klasy.
 7. Wraz z rejestracją kont rodzic/uczeń przez Użytkownika-Wychowawcę, Użytkownikiem serwisu stają się rodzice/uczniowie zwani dalej Użytkownikem-Rodzic/Uczeń.
 8. Każdy Użytkownik-Wychowawca odpowiada za utworzenie domyślnych loginów i haseł dla Użytkowników-Rodzic/Uczeń swojej klasy i formę ich przekazania do informacji rodziców/uczniów.
 9. Użytkownik-Wychowawca, Użytkownik-Dyrektor, Użytkownik-Rodzic/Uczeń są dalej zwani Użytkownikami.
 10. Każdy Użytkownik serwisu Dziennik Ocen Online, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Aby w pełni korzystać z Serwisu Użytkownik powinien mieć włączoną w przeglądarce internetowej opcję cookies oraz obsługę JavaScript.
 12. Serwis służy do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ocen i frekwencji uczniów szkół. Dane udostępnianie są selektywnie jedynie zarejestrowanym Użytkownikom.
 13. Administrator serwisu zapewnia, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych Użytkowników serwisu.
 14. Administrator stara się zapewnić dostępność wszystkich usług związanych z Serwisem. Jednak w przypadkach niezależnych od Administratora niektóre usługi mogą być nie zawsze dostępne, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Występowanie wszelkich niedogodności dla Użytkownika wynikających z awarii serwera, wad oprogramowania itp. nie upoważnia Użytkownika do żądania przywrócenia stanu jego konta przed zaistnieniem tej sytuacji.
 15. Administrator umożliwia Użytkownikom wzajemną komunikację. Za treści komunikatów są odpowiedzialni użytkownicy Serwisu. Wszelkie treści obraźliwe i niezgodne z prawem są zabronione, a Administrator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do skasowania lub modyfikacji treści umieszczonych przez Użytkowników.
 16. Administrator zapewnienia o zdalnej pomocy technicznej wszystkim Użytkownikom Serwisu.
 17. Administrator zapewnienia o przestrzeganiu w swojej działalności wszelkich przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich Użytkowników.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Przechowywany może być adres IP Użytkownika i czas trwania połączenia, zarejestrowany adres e-mail oraz wszelkie dane z profilu Użytkownika dobrowolnie przez niego podane.
 19. Administrator ma prawo wysyłać Użytkownikom emaile związane z Serwisem.
 20. Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania Serwisu bądź serwera. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu Administratorowi, wraz z jak największą ilością informacji dotyczących zaistniałego błędu.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta Użytkownika w przypadku łamania niniejszego Regulaminu.
 22. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na czas potrzebny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną zgromadzonych danych,
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie częściach Serwisu,
 24. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania kont Użytkownika-Wychowawcy i Użytkownika-Rodzic/Uczeń klas, dla których Użytkownik-Wychowawca nie aktywował konta klasy na nowy rok szkolny. Aktywacja kont następuje zawsze w okresie od 31 sierpnia do 20 września,
 25. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania niektórych danych z serwisu po zakończeniu każdego roku szkolnego, w szczególności ocen, frekwencji, wiadomości ze skrzynek Użytkowników, celem przygotowania bazy danych do obsługi nowego roku szkolnego,
 26. Administrator zastrzega sobie prawo do ankietowania Użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet.
 27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio bądź wtórnie w wyniku użytkowania Serwisu.
 28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • b) wiadomości wysyłane oraz odbierane przez Użytkowników oraz skutki mogące wyniknąć z zawartej w nich treści,
  • d) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta z przyczyn technicznych,
  • e) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  • f) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • g) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
  • h) nieterminowe lub nierzetelne wprowadzanie danych przez Użytkowika-Wychowawcę,
  • i) udostępnienie przez Użytkownika-Dyrektota, Użytkownika-Wychowawcę danych osobowych oraz loginów i haseł osobom niepowołanym. Ciężar weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane są dane dostępowe do Serwisu (loginy i hasła) spoczywa na Użytkowniku-Wychowawcy. Serwis nie jest uprawniony i nie może udostępniać takowych danych.
 29. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 30. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 31. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem oraz regulaminem Serwisu prosimy kierować na adres: admin@dziennikocen.pl.
 32. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Funkcje serwisu - dyrektor

Statystyka ocen i frekwencja dla całej szkoły.

Statystyka ocen i frekwencja dla poszczególnych klas.

Statystyka ocen dla poszczególnych przedmiotów.

Statystyka ocen i frekwencja dla poszczególnych uczniów.

Wszystkie statystyki widziane w panelu dyrektora są wzbogacone dynamicznymi wykresami i tabelami z możliwością sortowania danych.

Funkcje serwisu - wychowawca

Lista uczniów - wychowawca samodzielnie tworzy konta osobiste uczniom.

Lista przedmiotów - wychowawca samodzielnie tworzy bazę przedmiotów nauczanych w klasie.

Oceny ucznia - wychowawca ma możliwość wprowadzania ocen dla każdego ucznia indywidualnie.

Oceny przedmiotu - wychowawca ma możliwość wprowadzania ocen dla każdego przedmiotu indywidualnie.

Średnia ważona - wychowawca ma możliwość wprowadzania wag dla poszczególnych ocen.

Roczna ocena przewidywana - wychowawca ma możliwość włączenia symulacji przewidywania oceny rocznej ucznia z danego przedmiotu.

Frekwencja - wychowawca ma możliwość wprowadzania frekwencji dla każdego ucznia indywidualnie.

Zachowanie - wychowawca ma możliwość wprowadzania ocen z zachowania oraz uwag dla każdego ucznia indywidualnie.

Plan - wychowawca ma możliwość prezentacji planu lekcji swojej klasy.

Sonda - wychowawca ma możliwość tworzenia sond dla swojej klasy.

Newsy - wychowawca ma możliwość tworzenia wiadmomości tekstowych (komunikatów) widocznych dla wszystkich uczniów swojej klasy.

Wydruki ocen - wychowawca ma możliwość automatycznego przygotowania kart z ocenami.

Wydruki arkuszy ocen - wychowawca ma możliwość automatycznego generowania wydruków arkuszy ocen.

Shoutbox - możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym z rodzicami i wychowankami.

Ustawienia - wychowawca ma możliwość edycji danych osobistych i klasy.

Eksport danych - wychowawca ma możliwość eksportu danych wraz z ocenami do programu Świadectwa Optivum

Funkcje serwisu - rodzic/uczeń

Wiadomości - rodzic/uczeń ma dostęp do informacje i komunikatów przekazywanych przez wychowawcę klasy.

Zachowanie - rodzic/uczeń ma dostęp do ocen z zachowania oraz uwag.

Oceny - rodzic/uczeń ma dostęp do ocen z poszczególnych przedmiotów wraz z ich statystyką (średnia z przedmiotu, średnia klasy z danego przedmiotu, miejsce w klasie i inne).

Frekwencja - rodzic/uczeń ma dostęp do frekwencji - godziny usprawiedliwione, nieusprawiedliwione, spóźnienia.

Klasa - rodzic/uczeń ma dostęp do publicznych danych klasy (gg, email).

Plan - rodzic/uczeń ma wgląd do aktualnego planu zajęć klasy oraz informacji o nauczycielach uczących z poszczególnych przedmiotów.

Shoutbox - możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym z innymi rodzicami, uczniami i wychowawcą.

Ustawienia - rodzic/uczeń ma możliwość edycji danych osobistych.

Kontakt - rodzic/uczeń ma możliwość wysłania wiadomości, pytania do wychowawcy klasy.


Szczegółowy opis do poszczególnych punktów jest dostępny
po zalogowaniu się na konto osobiste lub konto demo.

Copyright © 2008 dziennikocen.pl   S i K.G  dziennikocen.pl | polityka prywatności