Dziennik ocen online

Elektroniczny Dziennik ocen

Dziennik Elektroniczny

Dziennik ocen - online

Serwis dla wychowawców

Dziennik Ocen online

to serwis skierowany do wychowawców klas

Z naszego serwisu można korzystać
indywidualnie lub zbiorowo (jedna klasa, kilka klas lub cała szkoła)

Wychowawca ma możliwość wprowadzania ocen z przedmiotów, zachowania, frekwencji, uwag oraz innych ustawień. Wszystkie wprowadzone dane może przeglądać rodzic-uczeń, który otrzymuje od wychowawcy indywidualne konto w serwisie. Wprowadzanie danych jest bardzo szybkie i wygodne. Więcej informacji znajdziesz w dziale opis lub logując się na konto demo.

Dziennik jest doskonałym narzędziem wspierającym pracę wychowawcy i dyrektora szkoły.
Wychowawco, dołącz do nas ze swoją klasą!


Patronują nam serwisy

AKTUALNOŚCI


Wesołych Świąt
dziennik ocen Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było.
Ocena semestralna przewidywana
Dodaliśmy opcję "oceny semestralnej przewidywanej" z przedmiotu dla danego ucznia. System przeprowadza symulację na podstawie ocen pierwszego semestru z odpowiednia wagą definiowaną przez wychowawcę.
Opcja domyślnie jest wyłączona, szczegóły w zakładce "ustawienia" na koncie wychowawcy.

Opcja ta została wprowadzona na wniosek użytkowników i jest uzupełnieniem wcześniej wprowadzonej "oceny rocznej przewidywanej".
Święto Edukacji Narodowej
dziennik ocen Wszystkim pedagogom naszego serwisu składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Samych sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej życzą administratorzy dziennikocen.pl.
Informacja - 01 września 2015
Rozpoczęła się aktualizacja kont klas na nowy rok szkolny 2015/2016 i będzie możliwa do 21 października.
Informacja - 24 sierpnia 2015
Aktualizacja kont klas na nowy rok szkolny 2015/2016 będzie możliwa od 01 września.

Przypominam o konieczności wprowadzenia do systemu ocen z egzaminów poprawkowych, które są obecnie w szkołach przeprowadzane. Oceny te będą niezbędne w przyszłości do poprawnego wygenerowania danych w celu wydruku 'świadectwa ukończenia szkoły' dla danego ucznia.
Wakacje 2015
Wszystkim dziękujemy za miłą współprace i zachęcamy do korzystania z serwisu w przyszłym roku. Wszystkie informacje związane z zakładaniem kont, przeniesieniem obecnych na nowy rok itp. będą umieszczane na łamach naszego serwisu.

Życzymy miłych i spokojnych wakacji.
Abonament
Od dziś wszyscy użytkownicy serwisu mają abonament aktywny do 10.10.2015.
Ocena roczna przewidywana
Dodaliśmy opcję "oceny rocznej przewidywanej" z przedmiotu dla danego ucznia. System przeprowadza symulację na podstawie ocen drugiego semestru z uwzględnieniem oceny semestralnej z odpowiednia wagą definiowaną przez wychowawcę.
Opcja domyślnie jest wyłączona, szczegóły w zakładce "ustawienia" na koncie wychowawcy.

Opcja ta została wprowadzona na wniosek użytkowników.
Arkusze słuchaczy
Została dodana możliwość wydruku arkuszy ocen dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
Średnia ważona
Wprowadzamy do serwisu możliwość zdefiniowania średniej ważonej. Odpowiednie opcje znajdują się w zakładca "ustawienia".
Ustawienie wagi ocen ma wpływ na średnie ocen cząstkowych. Ponadto dla oceny cząstkowej z "plusem(+)" jej wartość rośnie o 0.5 a dla oceny z "minusem(-)" jej wartość maleje o 0.25.
Oceny poprawione są również wliczane do średniej.

Opcja ta została wprowadzona na wniosek wychowawcy.
testywsieci.pl
Polecamy wszystkim nasz nowy serwis internetowy

http://testywsieci.pl


Dajemy wam do dyspozycji narzędzie dzieki któremu masz możliwość tworzenia kursów online.
Składowymi kursów mogą być:
  • wykłady
  • testy jednokrotnego wybory
  • testy wielokrotnego wybory
  • zadania zamknięte
  • zadania otwarte
  • ankiety
ZAPRASZAMY!
Frekwencja
W panelu dyrektora dodaliśmy opcje, umożliwiającą rozszerzoną analizę frekwencji - zakładka szkoła->frekwencja.
Oceny proponowane
Została wprowadzona opcja umożliwiająca wprowadzenie oceny semestralnej i rocznej w postaci dwóch możliwych ocen (3/4, 2/3, itp.).
Opcja ta została wprowadzona na wniosek wychowawcy.
Walidacja danych
Dodaliśmy możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych przed ich eksportem do programu Świadectwa Optivum. Sprawdzenia dokonujemy w zakładce wydruki->świadectwa.
Wydruki
Przy wydrukach kart z ocenami, obok frekwencji liczbowej dodaliśmy kolumnę frekwencji w postaci procentowej.
Wydruk arkuszy
Nastąpiła modyfikacja wydruków arkuszy ocen z formatu PHP na format PDF.
Oceny poprawione
Dodaliśmy możliwość wprowadzania ocen cząstkowych poprawionych .
Szczegóły widoczne również po zalogowaniu w pomocy systemowej.
Eksport danych szkoły
Dodaliśmy na kontach dyrektora opcję umożliwiającą eksport danych ocen semestralnych i rocznych do excela - poprzez filtr programu Excel można w prosty sposób analizować wyniki klas, przedmiotów, chłopców, dziewczęta itp..
Oddziały klas
Dodaliśmy opcję umożliwiającą tworzenie oddziałów klas - opcja może być przydatna do sporządzania zestawień semestralnych. Ponadto dodaliśmy tabelę "płeć" przy eksporcie danych do excela - poprzez filtr programu Excel można w prosty sposób analizować wyniki chłopców oraz dziewczęta.
Opcja "oddziały" znajduje się w zakładce ustawienia, natomiast uczniów do oddziałów przypisujemy w zakładce "uczeń".
Wydruk arkuszy
Dodaliśmy opcję umożliwiającą wydruk strony promocyjnej arkusza ocen z danymi archiwalnymi. Dzięki temu będzie można dokonywać ewentualnych poprawek arkuszy już wydrukowanych i zakładać arkusz uczniom przyjętym w klasach innych niż pierwsza. Szczegóły w zakładce wydruki->arkusze.
Wydruk arkuszy
Dodaliśmy opcję umożliwiającą wydruk strony promocyjnej arkusza ocen z danymi archiwalnymi. Dzięki temu będzie można dokonywać ewentualnych poprawek arkuszy już wydrukowanych i zakładać arkusz uczniom przyjętym w klasach innych niż pierwsza. Szczegóły w zakładce wydruki->arkusze.
Arkusze ocen wersja beta
Do naszego serwisu dodajemy możliwość drukowania arkuszy ocen na co pozwala ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r.

Obecnie można drukować strony pierwsze arkuszy technikum, liceum i zasadniczej szkoły zawodowej. W miarę postępów będą dodawane kolejne akusze i podstrony.

Za wszelkie uwagi związane z drukowaniem arkuszy będziemy bardzo wdzięczni.
wyróżnienie
Miło nam poinformować, że projekt naszego serwisu dziennikocen.pl został laureatem konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2008, którego organizatorem jest Microsoft Polska. Pracę konkursową można pobrać ze strony www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl
lub bezpośrednio z naszego serwisu - praca konkursowa.
Wystartowaliśmy - 13.12.2007
Pierwszy dzień naszego "Dziennika ocen" w sieci.

Copyright © 2008 dziennikocen.pl   S i K.G  dziennikocen.pl | polityka prywatności